Tajemství sebedůvěry 2.

11/25/2017

Po měsíci jsem si pro Vás připravila druhý díl ze série a stejnojmenné knihy Tajemství sebedůvěry. Kdo by nevěděl o co jde a chtěl si přečíst první díl, má možnost TADY.
V dnešní kapitole se zaměříme na témata jako je srovnávání s ostatními, soutěživost a osvobození od ostatních. 
Sebevědomou osobu není možné vytvořit, dokud nevybudujeme pevné základy pro svou samostatnost a nezávislost. Většinou si myslíme, že lidi kolem nás jsou moudřejší, zručnější, nebo více inteligentní. A především toto přesvědčení nám brání být sebejistí a nezávislí. Člověk, který je takto závislý, je odsouzen hledat mimo sebe. Chce, aby lidé, vnější okolnosti, nebo Bůh pro něj udělali to, co by měl pro sebe udělat on sám. Je nucen neustále někomu podléhat, s někým se srovnávat, soupeřit, přizpůsobovat se a manipulovat lidmi kolem sebe. V této kapitole se dozvíme, jak nám tyto destruktivní zvyky berou odvahu a brání tomu, abychom vybudovali sebevědomou osobnost. Zjistíme, že si musíme být zcela jisti sami sebou a spoléhat sami na sebe, pokud se jich chceme zbavit. Rozpoznání a odstranění návyku být na někom závislý. Závislost znamená nesvobodu pro obě strany. Je ponižující jak pro člověka, který je na někom závislý, tak pro člověka, na kterém někdo závisí. Oběma chybí sebejistota, protože jejich vztah vzkvétá na vzájemném vykořisťování. V momentě, kdy začnete sami sebe srovnávat s někým jiným, odsuzujete se do role duševního otroka. U některých lidí je zvyk na někoho spoléhat tak hluboce zakořeněn, že se zcela vzdávají své osobní autority. Cítí se bezpečněji, pokud najdou osobu, která je silnější a znalejší, než jsou oni. Protože věří, že druzí jsou chytřejší, vždy si najde někoho, o koho se opře, má-li čelit novému problému. Podřizuje se těm, na kterých závisí. Radu najdeme všude. Většinou je snadno dostupná a zdarma. Obvykle máte tucet i více rádců,kteří jsou více než šťastni, mohou-li Vám sdělit svůj názor. Ale protože valná většina je zaneprázdněna vlastními problémy a neví, co byste skutečně "měli dělat", poradí Vám téměř bez výjimky špatně. Je to jako kdyby jste šli za instalatérem, aby Vám spravil zuby. Překonání takové závislosti není snadné. Od dětství jsme si navykli hledat u druhých vedení. Ale přestože závislost hraje svou roli ve výchově a ve vzdělání, nikdy by neměla omezovat lidskou identitu.Každý z nás se narodil s přirozenou schopností vyřešit jakýkoliv problém, který před ním stojí. POKUD SE NA NIKOHO NESPOLÉHÁTE, NIKDO VÁS NIKDY NEMŮŽE ZKLAMAT. Jak překonat potřebu manipulovat. Jako děti jste se nestarali a ani jste nevěděli o tom, co se děje ve světě okolo Vás. Byli jste závislí na tom, co Vám druzí lidé dali, či co pro Vás udělali. Největším štěstím bylo cítit se nasycen, přebalen a konejšen. Hlavní starostí bylo, získat co nejvíce pozornosti. Velmi rychle jste pochopili, že pláčem můžete přivolat dospělého, který se postará o to, co potřebujete. Tato jednoduchá manipulační praktika učinila vaše další kroky. Celé dětství jste vyvíjeli schopnosti, jak udělat dobrý dojem na ostatní a ovlivnit je tak, aby Vám věnovali pozornost. Nesouhlas lidí z okolí způsoboval, že jste se cítili odmítnuti. V naší kultuře je zvykem dělat stále více a více pro své děti a očekávat od nich méně a méně. Všechny ostatní živočišné druhy vyhánějí svá mláďata krátce po narození do světa, kde se brzy naučí samostatnosti. Ten největší dar, který mohou rodiče svým dětem dát, je pomoci jim získat sebedůvěru tím, že jim umožní, aby se osamostatnili. Základním úkolem rodičů je pomoci dětem snadno přejít od závislosti k samostatnosti. Slýcháme často výmluvy jako:"Chceme jim pomoci, jen když jsou na škole", "finančně jim to pomůže, když jsou doma", nebo "Nemohou si dovolit vlastní byt a zároveň chodit do školy" atd. Druhá strana mince říká: "CHCI OVLÁDAT ŽIVOTY SVÝCH DĚTÍ". Většina z nás vyrůstala, aniž by musela činit jakákoliv zásadní rozhodnutí. Dospělí nám často bránili nést tuto tíhu zodpovědnosti a rozhodovali za nás. Neustále srovnávání ve Vás vyvolává strach. Potřeba srovnávat se je příznakem nízkého sebehodnocení. Člověk, který se srovnává s ostatními, žije v neustálém strachu. Bojí se těch, o kterých si myslí, že jsou nad ním. Cítí se neschopen stát si pevně za svým, protože věří tomu, že někteří jsou chytřejší a schopnější než on. Obává se také těch, kteří jsou pod ním, protože jej mohou dostihnout. Nakonec dojde k závěru, že jediným možným způsobem přežití je porazit všechny ostatní ve vlastní hře. Soutěživost - zabiják tvořivosti. Všechny formy soutěžení jsou nepřátelské. Základní motivací je snaha být lepší, než ten druhý. Narodili jsme se na tuto planetu, abychom tvořili, ne soutěžili. Soutěživý člověk cítí, že lidi kolem jsou lepší než on, a tak se snaží dokázat opak. 

You Might Also Like

0 komentářů

Pravidelní čtenáři