Tajemství sebedůvěry 1.

10/23/2017

Ačkoliv nepůjde přímo o veganství, ráda bych se s Vámi podělila o pro mě osobně důležitou věc, která mi pomohla a věřím, že může být nápomocná i Vám. Jde o knihu, na kterou jsem nedávno narazila úplně náhodou v knižním bazaru za 5 korun. Obal knihy mi příliš nezaujal, zaujal mě název "Tajemství sebedůvěry" a řekla jsem si proč jí nedát šanci za takovou směšnou částku.. V autobuse na cestě domů jsem po ní hned sáhla a již od prvních slov si mě získala. Těchto pár stránek papíru sepsanými Dr. Robertem Anthonym dokáží doslova změnit pohled na svět, Vaše myšlení, lásku k sobě samým, ale i druhým a spoustu dalšího. Najdete v ní celkem 13 kapitol/tajemství, každá z nich se věnuje jistému tématu a já bych se s Vámi ráda podělila o každou z nich formou shrnutí poznatků. Já doufám, že ve Vás vyvolá takový zájem jako vyvolala u mě, určitě stojí za to si ji koupit a přečíst si jí i několikrát. V případě zájmu bych ji mohla nahrát jako audio knihu. Ale teď už k první kapitole.
Když se podíváte na lidi kolem sebe, lze jen těžko ignorovat skutečnost, že jen málo z nich je šťastných, naplněných a vede smysluplný život. Zdá se, že většina lidí není schopna vyrovnat se s problémy a okolnostmi svého každodenního života. Mnoho lidí se spokojilo s průměrem a odsoudilo se tak k pouhému proplouvání životem. Výsledkem jsou pocity vlastní neschopnosti, které nutí člověka zcela přirozeně obviňovat ze svých neúspěchů a zklamání společnost, ostatní lidi, okolnosti a vnější podmínky.
Co nás nutí následovat jeden druhého jako ovce? Proč by se měl někdo například oženit, vystudovat školu, usadit se nebo cokoliv jiného jenom proto, že tak učinil jeho přítel? Možná tyto události budou součástí našeho života mnohem později, nebo jsme je prožili již dříve, nebo nezapadají do našeho života a vůbec. Zbavme se tedy představy, že musíme být jedním ze stáda a přestaňme trestat sami sebe za to, že se lišíme od našich sousedů a přátel. Ušetřili bychom si mnohá utrpení, kdybychom dokázali prosadit naše božské právo na individualitu a přestali utápět posvátnost a krásu života v ustálených pravidlech.
Shakespeare řekl: "Víme co jsme, ale nevíme, čím bychom mohli být." Vystihuje Vás to? Soustředíte se na svá omezení, neúspěchy, omyly, a nepřestáváte přemýšlet o tom, čím jste se mohli stát, ale nestali se? Problémem je, že jsme již od dětství určováni a vedeni mylnými představami, hodnotami a názory, které brání tomu, abychom si uvědomili, jak jsme ve skutečnosti schopní a jedineční. "Buď lampou, jenž ti svítí na cestu, a nehledej mimo sebe." Máte v sobě moc uzdravovat sami sebe. Zdraví, štěstí, hojnost a duševní klid jsou přirozené stavy bytí, kterých dosáhnete, pokud překonáte pouta negativního myšlení. Vaši rodiče, vaše rodina, vaši nadřízení ani společnost Vás neomezili. Vy sami jste se omezili tím, že jste dovolili druhým, aby ovládali náš život. Pokud se nemůžete zbavit pocitů viny a přestat se ponižovat za svoji nedokonalost , budete jedním z těch, kteří se neustále marně snaží získat osobní svobodu a sebeúctu. Abyste byli skutečně svobodní, soucitní, laskaví a milující, musíte nejprve pochopit a milovat sami sebe.
Jeden z hlavních požadavků, které vedou ke změně a k získání sebevědomí, je nejprve uspokojit své potřeby. Není Vaší záležitostí uspokojovat v první řadě druhé, ať už Vám to řekl kdokoliv. Na první pohled se to může jevit sobecké, ale i sv. Lukáš poznamenává, že jen tehdy, když jste udělali vše, co je ve Vašich silách abyste naplnili sami sebe, můžete být nápomocní své rodině, přátelům, společnosti,.. Dr. Seabury ve své knize "Umění být sobecký" říká: "Nedělejte si starosti o celý svět, jinak Vás pohltí. Starejte se jen o jednu vlnu plynoucí v čase. Potěšte sami sebe. Dělejte něco pro sebe, a zbytek se vyřeší sám." Nemůžete změnit svět, ale můžete změnit sami sebe. Jediný způsob, jak zlepšit postavení člověka, spočívá v pozitivním a konstruktivním smyslu. Nastal čas, abyste se přestali zabývat vším možným a soustředili se v první řadě na uspokojení svých vlastních potřeb. To je ta jediná cesta, která vede ke svobodě. Je čas žít.
Průměrný člověk se nikdy nepřiblíží naplnění svých skutečných možností, protože vychází z mylných předpokladů, jež jednoduše považuje za pravdivé. Věří tomu, co mu řekli jeho rodiče, jeho učitelé, co si kde přečetl, co slyšel v kostele, aniž by si sám cokoliv dokázal či vyzkoušel. Miliony a miliony lidí stále slepě následuje tzv "učence", naslouchají jejich řečnickým projevům, a ani je nenapadne ověřit si, zda jsou myšlenky těchto "expertů" v souladu s realitou. Vaším hlavním úkolem je probudit se z hypnotického spánku, který Vám brání stát se tím, kým se stát chcete. Chcete-li učinit základní změnu ve svém životě, musíte nejprve poznat kořeny svých problémů. A ty vždy vyplývají z Vašich mylných jistot. Mylnými jistotami míníme to, o čem jste si jisti, že je pravda, ale co ve skutečnosti pravda není. Mylné jistoty mají obvykle původ v našem myšlení plném touhy, které zkresluje realitu a vede k sebeklamu. Chceme, aby věci byly takové, jaké by se nám líbily. Nemáme zájem vidět je takové, jaké jsou. Naše touha po ideálu nás činí slepými ke skutečnosti. Můžete změnit svět jen do takové míry, do jaké jste schopni změnit sami sebe. A sami se můžete změnit jen natolik, nakolik jste schopni si uvědomit své mylné jistoty.
Je nutné:
  • Přestaňte automaticky hájit své názory na to, co je dobré a špatné.
  • Přehodnocujte své názory, hodnoty, představy, ideály, cíle, předpoklady, naděje, povinnosti, svou agresivitu i potřebu obrany.
  • Přetvářejte své skutečné potřeby a motivace.
  • Naučte se důvěřovat své intuici.
  • Uvědomujte si své omyly a snažte se je napravit.
  • Mějte rádi sami sebe i ostatní.
  • Naučte se naslouchat, poslouchejte co kdo říká, ale zároveň nepodléhejte potřebě tomu věřit.
  • Všímejte si, jaká stanoviska obhajujete nejčastěji.
  • Uvědomte si, že Váš nový stav vědomí Vám poskytne důvod i motivaci ke změně k lepšímu.
Ve druhém tajemství se budeme věnovat odstranění být na někom závislý, potřebě s někým manipulovat, soutěživosti, chvále a osvobození se od ostatních.


You Might Also Like

0 komentářů

Pravidelní čtenáři